MHAS Split

 

Muzej

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika utemeljen je 24.08.1893. u Kninu pod imenom Prvi muzej hrvatskih spomenika sa ciljem da u njemu budu pohranjeni spomenici arheološke baštine Hrvata iz razdoblja srednjeg vijeka... više >>

izložbe

Stalni postav u pripremi - Dovršen izvedbeni projekt za koji je sredstva osiguralo Ministarstvo kulture RH (dipl. arh. Dinko Peračić) Arhiv u kamenu, Starohrvatska riznica, Crkvine - Cista Velika, Srednjovjekovna arheološka baština otoka Brača.

Izdanja

Iz ponude: Državni arhiv u kamenu / National archive in stone, Groblja od 8. do 11. stoljeća na području ranosrednjovjekovne hrvatske države, Zbornik Stjepana Gunjače, Vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji, Hrvatska kronika u Ljetopisu popa Dukljanina, Starohrvatska prosvjeta 39/2012