Prijava

  Knjižnica

   Knjižnica


   Fond knjižnice Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika čine publkacije koje se odnose na arheološku znanost i istraživanje, hrvatsku i europsku povijest, crkvenu arhitekturu, epigrafiku, numizmatiku i drugo s naglaskom na srednji vijek. U čitaonici je izdvojena zbirka opće i referentne literature.

   Trenutačan broj obrađenih naslova monografskih publikacija kreće se oko 9000, a periodičnih 650 naslova. Fond stalno raste, a publikacije se nabavljaju zamjenom, kupnjom i donacijama.

   Korisnici knjižnice Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika su djelatnici Muzeja, ali i vanjski suradnici, znanstvenici, studenti i ostali zainteresirani građani.

   Vanjskim korisnicima knjige se posuđuju prema dogovoru, a časopisi i referentna literatura mogu se koristiti u čitaonici.

   Fond se obrađuje u programu "Metelwin".

    

   Pretraživanje kataloga muzejske knjižnice

    

   Radno vrijeme knjižnice za vanjske korisnike je od 9.00-13.00 (ponedjeljak-petak), uz prethodnu najavu.

    

   Djelatnice knjižnice:

   Gordana Perković, dipl. knjižničar
   tel. +385 21 323 917
   e-mail: gordana.perkovic@mhas-split.hr

   Silvana Matković, pomoćni knjižničar
   tel. +385 21 323 916
   e-mail: silvana.matkovic@mhas-split.hr

    Starohrvatska prosvjeta


    Muzej hrvatskih arheoloških spomenika izdaje godišnjak Starohrvatska prosvjeta. Časopis je počeo izlaziti 1895. godine u Kninu, a danas izlazi njegova treća serija. U časopisu sudjeluju brojni domaći i inozemni stručnjaci s područja srednjovjekovne arheologije, povijesti te povijesti umjetnosti. Starohrvatska prosvjeta, koja je 100 godina izlaženja obilježila 1995. godine, prvo je stručno glasilo ne samo u Hrvatskoj, već i na cijelom slavenskom Jugu, posvećeno isključivo temama nacionalne arheologije, a program koji je donesen u prvom broju, do danas nije bitno mijenjan.

    Uz različite teme koje obrađuju sve bitne stručne probleme, u časopisu se donose rezultati najnovijih istraživanja i terenski izvještaii. Starohrvatska prosvjeta iznimno značajnim lokalitetima i nalazima posvećuje i posebne tematske brojeve.

    Svi brojevi Starohrvatske prosvjete su digitalizirani a pristupiti im se može preko sljedećeg linka:

     Pravilnik o radu knjžnice MHAS-a