Prijava

    Obavijesti

    9. Kako je rimski način blagovanja utjecao na crkvenu arhitekturu


    Euharistija je najvažniji sakrament kojim kruh i vino postaju tijelo i krv Kristova. Obred euharistije odvija se na oltaru. Upravo zbog toga oltar je najvažnije mjesto svakoga kršćanskog sakralnog objekta. Esencijalna važnost oltarne menze – odnosno čina koji se na njoj odvija – najčešće je naglašena i oblikovanjem začelja crkve na kojem se redovito nalazi apsida, kao jedna od glavnih prepoznatljivosti kršćanske sakralne arhitekture. Ovim predavanjem pokušat ćemo propitati ishodišta polukružnog oblika apsida. Kao jedno od glavnih ishodišta u procesu formiranja crkava s apsidom na začelju nameće se rimski način blagovanja tijekom kasne antike.

    Predavanje će se održati u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu u utorak 23. lisrtopada u 19.00 sati.