Prijava

  Zbirke

  ZBIRKA SREDNJOVJEKOVNIH KAMENIH SPOMENIKA


  U zbirci su najvećim brojem zastupljeni ulomci predromaničke sakralne arhitekture (pluteji, pilastri, grede oltarnih ograda, amboni, ciboriji i
  krstionice) te ulomci arhitektonske skulpture. Kronološki raspon u kojem se predmeti nalaze ide od 8. do 15. stoljeća. Ističu se predmeti s
  najvažnijih lokaliteta ranofeudalne hrvatske države: kompleks crkava u Biskupiji kod Knina, crkva sv. Marte uBIjaćima u Kaštelima, solinske
  crkve, sv. Spas u Cetini itd. Romanička skulptura zastupljena je predmetima iz Kapitula kod Knina, a gotička skulpturom iz crkve sv. Marije na
  Bribiru.