Prijava

  Zbirke

  SREDNJOVJEKOVNA EPIGRAFIČKA ZBIRKA


  Zbirka sadrži ukupno 255 spomenika. Najveći dio zbirke čine ulomci iili cjeloviti spomenici s natpisima na latinskom jeziku. Riječ je o
  djelovima ranosrednjovjekovnog crkvenog namještaja datiranom u rasponu od 9. do 11. stoljeća. najviše su zastupljeni djelovi oltarnih ograda,
  menzi, ciborija, ambona te raspela i ukršenih prozorskih okvira. Osobito se ističu spomenici s uklesanim imenima hrvatskih vladara (tri natpis
  as imenom kneza Branimira, natpis kneza Muncimira, natpis sa sarkofaga kraljice Jelene, natpis s imenima kralja Stjepana Držislava i njegova
  sina Svetoslava) koji predstavljaju svojevrsan ariv u kamenu jedinstven i okvirima slavenskih naroda srednjovjekovne Europe. Zbirka sadrži i
  spomenikae natpisima iz razvijenog i kasnog sredneg vijeka pisane glagoljicom i hrvatskom ćirilicom.