Prijava

    Zbirke

    ZBIRKA ARHEOLOŠKE GRAĐE NOVOG VIJEKA


    Riječ je o građi datiranoj u razdoblje od 16. do 18. stoljeća; od početaka Turskih osvajanja Hrvatske (Krbavska bitka1493. godine) do pada Mletačke države (1797. godine). U zbirci su zastupljeni primjerci nakita (prstenje, aplike, spone za odjeću ) te oružje.