Prijava

    Arhiva istraživanja

    Utvrda Čačvina    Smještena na prirodnoj uzvisini-litici iznad istoimenog naselja u triljskom kraju. Od 1992.-1997. godine Muzej HAS je obavljao arheološka istraživanja prateći obnovu pod nadzorom Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Splita. Istražena je unutrašnjost veće istočne kule i dio platoa zaštićenog bedemima a prikupljen materijal koji oslikava povijest utvrde i način života njenih posada tijekom kasnoantičkog i kasnosrednjovjekovnog razdoblja, osmanlijske vladavine i nakon oslobođenja cetinske krajine od Turaka. Osim zbirke spomenika, istraživanja su obogatila saznanja o okolnom prostoru, arhitekturi utvrde i povijesti života na njoj. Među prikupljenim nalazima ističu se kasnoantički mramorni kapitel, kamene i metalne topničke kugle, ulomci kasnosredjovjekovnog keramičkog i staklenog posuđa, metalne alatke, vršci stijjela, te koštani dijelovi samostrela