Prijava

  Arhiva istraživanja

  Crkva Sv. Martina u Lepurima  U Lepurima (ravnokotarskom selu smještenom 8 kilometara istočno od Benkovca), na katoličkom groblju dužeg povijesnog kontinuiteta, nalazi se crkva Sv. Martina. Ta jednostavna rustikalna građevina, obnavljana u 17. i 18. stoljeću, sagrađena je na temeljima predromaničkog i ranijeg kasnoantičkog objekta. Doživjela je nekoliko pregradnji, od najranije u romanici, pa sve do recentnih obnova u posljednja četiri desetljeća, kada je pronađen u zidovima objekta nemali broj predromaničkih spolija kvalitetne klesarske obrade, te epigrafičkih ostataka koji su pripadali kamenom namještaju ranosrednjovjekovne crkve. Otkriveni su također i ulomci starokršćanske arhitektonske skulpture 5.-6. stoljeća.

  Kako je lokalitet na prostoru groblja i crkve Sv. Martina bio neistražen, a sama crkva srušena miniranjem u Domovinskom ratu; u srpnju 1997. počeli su radovi na raščišćavanju i istraživanju same građevine i prostora oko nje.

  U unutrašnjosti crkve otkriveni su ostaci srednjovjekovnog popločanja, a uokolo nje ostaci ranokršćanske crkve unutar kojih je sagrađena srednjovjekovna. To je jednobrodna građevina s izvana poligonalnom a iznutra polukružnom apsidom istaknutom u prostor na začelnoj strani. Uz nju su, vjerojatno nakon izgradnje ranokršćanske crkve te u ranom srednjem vijeku (9. st.), prizidane bočne jednobrodne kapele.

  Preuređene su dogradnjom polukružnih apsida koje su popločane i opremljene kamenim namještajem čiji su brojni ulomci, od kojih neki s natpisima, pronađeni tijekom istraživanja. Do sada je istraženo i oko 200 grobova iz različitih povijesnih faza od 11. stoljeća nadalje.

  U 1999. godini predviđeno je daljnje istraživanje poda prigrađenih bočnih kapela ispod srednjovjekovnog popločanja; zatim poda srednjovjekovne crkve te prostora oko pročelnog zida ranokršćanske građevine i pretpostavljenog narteksa. usporedo s istraživanjem planira se i konzervacija pojedinih dijelova.

  Istraživanje i konzervacija odvijaju se pod okriljem Ministrastva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine i Konzervatorskog odjela u Zadru.