Prijava

  Arhiva istraživanja

  CETINA - SV.SPAS  Na mjestu današnjeg sela Cetina, smještenog uz izvor istoimene rijeke, u srednjem je vijeku bilo veće naselje. Zbog blizine izvora nazivalo se Vrhrika (Verchreca, Vercherica, Vrh Rika). Suočeno s osmanskim prodorima krajem 15. i sredinom 16. stoljeća stanovništvo je napustilo Vrhriku i preselilo se u obližnju utvrdu Prozor, ali je prenijelo i naziv staroga naselja, koji je ostao sačuvan u nazivu naselja Vrlika do današnjih dana.

  Crkva Sv. Spasa najbolje je očuvano sakralno zdanje predromaničkoga razdoblja u Hrvatskoj. Najvažnija posebnost crkve je oblikovanje njezina zapadnog dijela gdje se na samom pročelju nalazi zvonik, a u predvorju crkvenoga broda dvokatni westwerk. Zvonik crkve najstariji je očuvani zvonik u srednjovjekovnom graditeljstvu Hrvatske. Westwerk, element preuzet iz karolinške arhitekture, poseban je dio crkve kojemu je prizemlje namijenjeno postavljanju kapse s relikvijama, a kat, otvoren prema svetištu crkve, dostojanstveniku, koji prati liturgiju na glavnome oltaru. Time crkva Sv. Spasa dobiva značenje privatne crkve feudalca, a da je riječ o privatnoj zadužbini potvrđuje i latinski natpis uklesan na gredama oltarne ograde koje se danas čuvaju u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu:

  „U čast Gospodina našega Isusa Krista, ja župan Gostiha darovao sam ovu crkvu za spas i moje duše i u ime majke moje Nemire i u ime sinova mojih….“

  S groblja koje se već od prijelaza 10/11. stoljeće pa sve do u kasni srednji vijek razvija oko crkve potječu luksuzni nalazi, a pojedini se (poput srebrnog pozlaćenog gotičkog pojasa) ubrajaju u vrhunske proizvode europskog srednjovjekovnog zlatarstva.