Prijava

  Istraživanja u tijeku

  BRIBIR  Na ostacima liburnske gradine i antičkog grada Varvarije razvio se tijekom ranog srednjeg vijeka starohrvatski Bribir, koji nestankom hrvatske narodne dinastije baštine
  moćni hrvatski knezovi Šubići Bribirski. Iako nisu imali kraljevsku krunu, oni su svojom moći i utjecajem tijekom XIII. i XIV. st. postavljali dinaste za kraljeve bivšega
  hrvatskoga kraljevstva.
  Mnogobrojni ostaci građevina podignutih na ostacima rimskih substrukcija unutar antičkih i srednjovjekovnih obrambenih zidina grada upućuju na visok estetski i
  umjetnički doseg koji su podržavali gospodari grada. U tim zgradama odsjedali su mnogi kraljevi i velikaši sa svojom pratnjom.
  Nesustavna arheološka istraživanja započeta 1910. godine, pretvorena su od 1959. godine u redovita i planska istraživanja Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, o
  kojima je u Muzeju očuvana iscrpna planska, arhitektonska i ostala terenska dokumentacija.
  Sedamdesetih i osamdesetih godina 20. stoljeća istraživanja su vršili djelatnici Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika te djelatnici Muzeja grada Šibenika.
  Istraživanja su prekinuta devedesetih godina uslijed ratnih razaranja nakon čega su poduzimani samo manji konzervatorski radovi na istraženim objektima.
  Arheološki projekt Varvaria / Breberium / Bribir odvija se u suradnji Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika iz Splita i Sveučilišta Macquarie (Odjel za antičku povijest i
  Odjel za međunarodne studije / Katedra hrvatskih studija) iz Sydneyja te Muzeja grada Šibenika i Teološkog fakulteta u Oslu. Suradnici na projektu su Centar za
  antropologiju HAZU i Institut za arheologiju, oba iz Zagreba te više stručnjaka različitih usmjerenja iz drugih europskih država. Glavni zadatak projekta usmjeren je k
  istraživanju problematike koja stoji između mikro i makro regionalnih studija koje mogu pojasniti dramatične promjene koje su se odvijale u urbanim i poluurbanim
  društvima kasne antike i ranog srednjeg vijeka u Dalmaciji i jadranskoj regiji općenito. Terenskim pak istraživanjima proučavat će se dinamika naseljavanja Bribira prije,
  tijekom i nakon doseobe Slavena i Hrvata, odnosi između obalnih gradova i epihorskih naselja u zaleđu jadranske obale, kojima pripada i Bribir, razvoj naselja na Bribirskoj
  glavici od prapovijesti preko rimskih obrazaca do srednjovjekovnog urbanizma, vjerske institucije u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku te širenje kršćanstva u Iliriji s
  pokrštavanjem novodoseljenih naroda. Uz raznovrsna terenska istraživanja, sadržaj projekta je i obuka studenata s Odsjeka za antičku povijest Sveučilišta Macquarie te
  njihovi kontakti i suradnja sa studentima hrvatskih i drugih europskih sveučilišta.
  Planirano je da se prva faza projekta, koji je prvi takav australski projekt u Hrvatskoj, ostvari od 2014. do 2020. godine. U tome vremenu obavit će se revizijska istraživanja
  djelomično istraženih, no nedovoljno dokumentiranih arhitektonskih ostataka na današnjem mjesnom groblju i u crkvi sv. Joakima i Ane, završetak istraživanja i
  konzervacija rimske villae urbanae sjeverno od groblja i proučavanje njene transformacije u kasnoj antici i srednjem vijeku te pokušaj ubiciranja foruma rimske Varvarije uz
  mogućnost sagledavanja urbanističkoga preoblikovanja antičkoga u srednjovjekovni grad. Usporedno s arheološkim istraživanjima obavljat će se i potrebne antropološke,
  arheobotaničke i arheozoološke analize, geofizička istraživanja uz magnetometrijska i C14 mjerenja te 3D rekonstrukcije iskopanih ostataka građevina.
  Uz redovito objavljivanje godišnjih izvješća, u zadnjoj godini projekta dogovorit će se nastavak suradnje novim petogodišnjim planom, a završni istraživački rezultati bit će
  stručno i znanstveno interpretirani i publicirani u monografiji kod prestižnog izdavača na hrvatskom i engleskom jeziku.