Prijava

    Arhiva izložbi

    5. ANTIKVARIJAT: RANOROMANIČKI BENEDIKTINSKI SAMOSTANI


    Predavanjem o arhitekturi i crkvenom namještaju koji se pripisuje benediktinskim opatijama sv. Bartolomeja na Kapitulu kod Knina, sv. Petra i Mojsija u Solinu, sv. Stjepana pod borovima na Sustipanu u Splitu te bazilici sv. Marije i sv. Stjepana u Biskupiji kod Knina, predavačdr. sc. Ante Jurčević, viši kustos u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, donosi nove rezultate arheoloških istraživanja s kninskih lokaliteta. Na temelju njih ukazuje na slične promjene, koje započinju sredinom 11. stoljeća, a očituju se na isti način i na cijeloj istočnoj jadranskoj obali. Glavni protagonisti novih promjena, uz hrvatske kraljeve Stjepana I (1030.-1058.), Petra Krešimira IV (1058.-1074.) i Dmitra Zvonimira (1075.- 1089.) bili su splitski nadbiskup Lovro (1060. -1090) i trogirski Ivan (1031.-1111.).

    Predavanje će se održati dana 15. svibnja 2018. u  19.00 sati.