Prijava

  Arhiva izložbi

  CRKVENA BAŠTINA MARJANA


  Program događanja uz izložbu „Crkvena baština Marjana”

  organiziranu povodom Danâ europske baštine u Staroj gradskoj vijećnici 

  u Splitu od 27. rujna do 10. listopada 2018. godine 

  POPRATNA DOGAĐANJA UZ IZLOŽBU

  27. 9. 2018. u 20.00 sati:  OTVARANJE IZLOŽBE „Crkvena baština Marjana”, Stara gradska vijećnica

  28. 9. 2018. u 18.30 sati:   PREDAVANJE „Sveti Jere Dalmatinac”, prof. dr. sc. don Josip Dukić, Gotička dvorana Muzeja grada Splita 

  29. 9. 2018. u 9.30 sati:POUČNA ŠETNJA „Stazama marjanskih crkvica” – Prva vidilica, Botićevo šetalište, crkva sv. Nikole, Marangunićevo šetalište s pogledom na Sustipan i Kaštelet, Sedlo, crkva Gospe od Betlema, crkva sv. Jere i Šantine stine

  29. 9. 2018. u 17.00 sati: LIKOVNA RADIONICA, Stara gradska vijećnica

  30. 9. 2018.u 16 sati: SV. MISA u crkvi sv. Jere na Marjanu

  3. 10. 2018. u 11.00 sati:OKRUGLI STOL „Marjan i njegovi spomenici”, moderator prof. dr. sc. Ivo Babić, Gotička dvorana Muzeja grada Splita

  5. 10. 2018. u 10.00 sati:Svjetski dan pješačenja za ravnatelje osnovnih škola grada Splita i SDŽ – poučna šetnja za ravnatelje: Prva vidilica – Botićevo šetalište – crkva sv. Nikole – Marjanske skale – Dječji grad – vožnja vlakićem do Telegrina, Šantinih stina, Instituta i Bena

  6. 10. 2018. u 10.00 sati:LIKOVNA RADIONICA, Stara gradska vijećnica10. 10. 2018. u 19.00 sati: ZATVARANJE IZLOŽBE „Crkvena baština Marjana” uz koncert studenata Umjetničke akademije u Splitu, Stara gradska vijećnica

  Dokumenti