Prijava

  Arhiva izložbi

  Izjava o sukobu interesa


   

  Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) predstavnici naručitelja potpisali su izjave o nepostojanju odnosno postojanju sukoba interesa.

  Na temelju danih izjava, objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

  • GO ADVENTURE d.o.o., Hektorovićeva ulica 44, 21210 Solin,
  • GREEN SUMMIT d.o.o., Kranjčevićeva 21, 21000 Split.