Prijava

    Arhiva izložbi

    Numizmatička zbirka Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika


    Današnja Numizmatička zbirka Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika broji ukupno 3243 predmeta. Najveći dio čini novac, dva su žetona, jedan rimski medaljon i jedan bizantski olovni pečat. Materijal Zbirke znatno pridonosi sagledavanju dotoka i optjecaja novca na istočnoj jadranskoj obali, a ujedno je i značajan izvor za proučavanje povijesti tog prostora od najstarijih vremena do novog vijeka. Zbirka se stalno popunjava predmetima s arheoloških istraživanja koja provodi Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Rješenjem Ministarstva kulture RH od 24. svibnja 2011. godine Zbirka ima svojstvo kulturnog dobra.