Prijava

  Arhiva izložbi

  Karlo Veliki - stvaranje Europe


  MHAS je jedan od najstarijih hrvatskih muzeja i jedini je muzej u Hrvatskoj osnovan s jedinstvenom zadaćom da istražuje, sakuplja, predstavlja i proučava ostatke materijalne i duhovne kulture Hrvata iz razdoblja srednjeg vijeka, od VII. do XV. stoljeća, poglavito iz vremena ranosrednjovjekovne hrvatske države od IX. do XII. stoljeća.

  Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, izložbu "Hrvati i Karolinzi", od 20. prosinca 2000.g. do 15. srpnja 2001.g. organizirao je Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu.

  U osvit novog tisućljeća pet gradova obilježava jedinstvo europske zajednice prisjećajući se Karla Velikog i njegovog doba. Karolinška nazočnost na jugoistoku Europe uvjetovala je uključivanje hrvatskih prostora u krug zapadnoeuropske uljudbe. Nove tekovine na tom prostoru izmiješale su se sa starim mediteranskim iskustvom i njegovom tradicijom. Tako je karolinška nazočnost na hrvatskom prostoru odredila vjeru i iz nje iznjedreni svjetonazor, pismenost, umjetnost i kulturu uopće. Gotovo stoljetna veza s karolinškim svijetom odredila je za duga stoljeća žitelje Hrvatske pripadnicima kulture europskog Zapada, rođenog upravo u vrijeme Karla Velikog.

  Ta je kultura u Hrvatskoj zasvjedočena bogatom i raznovrsnom spomeničkom građom predočenom na ovoj izložbi.