Prijava

  Muzej

   MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA


   MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA (MHAS) jedan je od najstarijih hrvatskih muzeja i jedini je muzej u Hrvatskoj osnovan s jedinstvenom zadaćom da istražuje, sakuplja, predstavlja i proučava ostatke materijalne i duhovne kulture Hrvata iz razdoblja srednjeg vijeka, od VII. do XV. stoljeća, poglavito iz vremena ranosrednjovjekovne hrvatske države od IX. do XII. stoljeća.

   Danas Muzej HAS raspolaže opsežnim fondom starohrvatske arheološke baštine od oko 20 000 predmeta, od cega je u stalnom postavu izloženo tek oko 25% građe.

   Mahom su to primjerci raznovrsnog nakita, oružja i predmeta svakodnevne upotrebe, te velik broj kamenih spomenika koji su nekada pripadali interijerima starohrvatskih crkvica. Svojom zbirkom ranosrednjovjekovne pleterne i figuralne plastike te množinom latinskih starohrvatskih epigrafskih spomenika, Muzej HAS danas spada medu najvece zbirke takve vrste u Europi. Medu ostalim, najznacajniju i povijesno najvredniju kolekciju predstavljaju epigrafski spomenici od IX. do XII. stoljeca na kojima su uklesana imena hrvatskih vladara te svjetovnih i crkvenih dostojanstvenika, pa taj dio arheološke zbirke Muzeja HAS, kao najstariji hrvatski "arhiv" (arhiv u kamenu) ima iznimnu povijesnu dokumentarnu vrijednost. Osim muzeološke djelatnosti, Muzej HAS danas provodi i opsežna arheološka istraživanja starohrvatskih lokaliteta, poglavito na svojem maticnom, južnohrvatskom prostoru, u cetinsko-zrmanjskom medurjecju, a ima i bogatu Muzej hrvatskih arheoloških spomenika utemeljen je 24.08.1893. u Kninu pod imenom Prvi muzej hrvatskih spomenika sa ciljem da u njemu budu pohranjeni spomenici arheološke baštine Hrvata iz razdoblja srednjeg vijeka.

   Zahvaljujuci djelatnosti franjevca Luje Maruna u to je doba bio sakupljen vec znatan broj spomenika koji su se cuvali u samostanu Sv. Ante u Kninu, pa je za potrebe Muzeja podignuta nova zgrada na mjestu porušenog istocnog krila tog samostana.

   Zbog prevelikog broja spomenika Muzej je 1912. godine preseljen u susjednu kucu Fontana, a 1933. godine u za to posebno adaptiranu kucu na kninskoj Tvrdavi. Pocetkom Drugoga svjetskog rata, zbog upotrebe kninske Tvrdave u vojne svrhe, tadašnji ravnatelj Muzeja Stjepan Gunjaca muzejske predmete tajno prebacuje u Sinj, gdje su ostali do 1945. godine. Ova odluka uskoro se pokazala ispravnom jer je vec 1943. godine zgrada iz koje su spomenici bili sklonjeni porušena u bombardiranju. Godine 1946. za potrebe Muzeja zapocela se graditi nova zgrada na tvrdavi u Klisu, ali se zbog izoliranosti lokacije odustalo od te zamisli, pa su spomenici preseljeni u Galeriju Meštrovic u Splitu.

   Godine 1955. Muzej dobiva prostorije u barakama bivše tvornice cementa na splitskoj zapadnoj obali gdje se trebala podici nova muzejska zgrada. Tu je 1958. godine ponovno za javnost otvoren muzejski stalni postav, ali samo do konca 1960., kada se odustalo od gradnje na spomenutom mjestu.

   Napokon je 1968. godine donešena odluka o podizanju muzejske zgrade na današnjoj lokaciji u Splitu na Mejama. Zgrada je sagradena prema projektu arh. M. Kauzlarica i službeno je otvorena 05. 12. 1976., a stalni postav 25. 07. 1978. godine.

    ENERGETSKA OBNOVA MUZEJA HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA – SPLIT


     

    Projekt je sufinancirala Europska unija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

     

     

    Naziv projekta:

    „Energetska obnova Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split“

     

    Referentni broj:

    NPOO.C6.1.R1-I3.01.0021

     

    Korisnik:

    Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split

     

    Kratki opis projekta:

    Projekt je sufinancirala Europska unija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“, kroz poziv: „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra referentnog broja NPOO.C6.1.R1-I3.01.

    Cilj projekta je provedba energetske obnove Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika - Split (MHAS). Zgrada MHAS-a izgrađena je 1976. godine i predstavlja pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, trenutnog energetskog razreda C (u odnosu na specifičnu godišnju primarnu energiju). Energetskom obnovom energetski razred postao bi A+, dok bi se ujedno smanjile emisije stakleničkih plinova, potrošnja energije i troškovi održavanja zgrade, a doprinijelo razvoju kružnog gospodarenja te korištenja rješenja temeljenih na prirodi.

    Energetska obnova Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika - Split (MHAS) za cilj ima doprinos održivom korištenju energije u sklopu zgrade poštujući načelo nenanošenja bitne štete okolišu. Zamjenom sustava grijanja, hlađenja i potrošnje vode, zamjenom rasvjete energetski učinkovitom LED rasvjetom, ugradnjom fotonaponskog modula za proizvodnju električne energije iz OIE te modernizacijom sustava vatrodojave, kao i uređenjem postojećih zelenih površina i instalacijom punionice za električna vozila pridonijet će se značajnim uštedama u potrošnji, uštedi godišnje primarne energije od 87,3% te uštedama godišnje emisije C02 od 91,2%. Provedbom projekta zgrada će iz energetskog razreda C prijeći u energetski razred A+.

     

    Ukupna vrijednost projekta: 4.118.632,91 eura

     

    Iznos koji sufinancira EU: 3.594.426,97 eura

     

    Razdoblje provedbe projekta:

    11. listopad 2023. - 11. travanj 2026.

     

    Kontakt osoba za više informacija:

    Ivana Čulina

    E-mail: ivana.culina@mhas-split.hr

    Telefon:+38521323901

    Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika-Split.