Prijava

    Novosti

    JAVNI POZIV / NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa (KUSTOS - PRIPRAVNIK)


    Prijave se podnose u roku od 9. studenog 2022. do 17. studenog 2022. godine. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka natječaja. Više detalja možete pronaći u privitku.

    Dokumenti