Login

  Collections

  • ZBIRKA BRIBIR

   Voditelj/ica zbirke Zbirka se nalazi na lokalitetu Bribirska Glavica u selu Bribir pored Skradina. Istraživanja lokaliteta provode se od daleke 1913. godine a započeo ih je fa Lujo Marun...

   Read more
  • NUMIZMATIČKA ZBIRKA

   Numizmatička zbirka obuhvaća primjerke rimskog, srednjovjekovnog, novovjekovnog , islamskog i grčkog novca. Srednjovjekovni dio uključuje novac bizantskih,faranačkih i bosanskih vladara,...

   Read more
  • ZBIRKA ARHEOLOŠKE GRAĐE NOVOG VIJEKA

   Riječ je o građi datiranoj u razdoblje od 16. do 18. stoljeća; od početaka Turskih osvajanja Hrvatske (Krbavska bitka1493. godine) do pada Mletačke države (1797. godine). U zbirci su...

   Read more
  12