Login

  Research archive

  • SUMPETAR

   U mjestu Sumpetru, u okviru lokaliteta Sustipan s crkvama sv. Sjepana i sv. Antuna Opata te starim župnim grobljem, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika iz Splita obavlja arheološka istraživanja...

   Read more
  • SOLIN, GOSPA OD OTOKA

   Prva istraživanja na lokalitetu provodi Bulić 1898. godine kada otkriva crkvu u blizini tadašnje župne crkve sv.Marije, smatrajući da novootkrivena crkva ima isti titular.

   Read more
  • PUTALJ-SV.JURAJ

   Položaj Putalj nalazi se iznad Kaštel Sućurca, a smješten je na južnoj padini Kozjaka. Tu je u srednjem vijeku na ostacima starokršćanskoga kompleksa bila podignuta crkva sv. Jurja.

   Read more
  • CETINA - SV.SPAS

   Na mjestu današnjeg sela Cetina, smještenog uz izvor istoimene rijeke, u srednjem je vijeku bilo veće naselje. Zbog blizine izvora nazivalo se Vrhrika (Verchreca, Vercherica, Vrh Rika).

   Read more
  123