Login

  Library

   Library


   The library of the Museum of Croatian Archaeological Monuments contains approximately 6000 books, journals and various publications with focal points on the Middle Ages. Its holdings are increasing every day.

   Head of library:
   Gordana Perković, librarian

    Starohrvatska prosvjeta


    Muzej hrvatskih arheoloških spomenika izdaje godišnjak Starohrvatska prosvjeta. Časopis je počeo izlaziti 1895. godine u Kninu, a danas izlazi njegova treća serija. U časopisu sudjeluju brojni domaći i inozemni stručnjaci s područja srednjovjekovne arheologije, povijesti te povijesti umjetnosti. Starohrvatska prosvjeta, koja je 100 godina izlaženja obilježila 1995. godine, prvo je stručno glasilo ne samo u Hrvatskoj, već i na cijelom slavenskom Jugu, posvećeno isključivo temama nacionalne arheologije, a program koji je donesen u prvom broju, do danas nije bitno mijenjan.

    Uz različite teme koje obrađuju sve bitne stručne probleme, u časopisu se donose rezultati najnovijih istraživanja i terenski izvještaii. Starohrvatska prosvjeta iznimno značajnim lokalitetima i nalazima posvećuje i posebne tematske brojeve.

    Svi brojevi Starohrvatske prosvjete su digitalizirani a pristupiti im se može preko sljedećeg linka: