Prijava

    Obavijesti

    12. ODISEJ JE PLOVIO JADRANOM


    Jasen Boko proputovao je Mediteran kako bi istražio lokacije na kojima je, navodno, putovao Odisej o čemu je napisao knjigu „Tragovima Odiseja“. Nakon istraživanja i pažljive logičke analize Odiseje došao je do zaključka da ahejski junak sigurno nije plovio oko Sicilije, gdje njegovo lutanje smješta većina tumača. Naime, da bi deset godina proveo uz obalu Grcima dobro poznate Sicilije, smatrajući je „nepoznatim arhipelagom“, kako mjesto njegovog lutanja definira Homer, Odisej bi morao biti potpuni idiot, a to, kako znamo iz Ilijade, sigurno nije bio. 
    Nepoznati arhipelag u Mediteranu u kojem je ahejski junak deset godina spašavao živu glavu u to je vrijeme bio samo jedan: istočna obala Jadrana, današnja Dalmacija. 
    U 12. Antikvarijatu svoju će tezu, koja je uzbudila duhove i u Italiji, Jasen Boko dokazati neoborivim argumentima i konkretnim dokazima. Vidimo se u utorak 5. prosinca u 19.00 sati.