Prijava

  Izjava o pristupačnosti

   Izjava o pristupačnosti


   Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

   Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika - Split koje se nalazi na adresi https://mhas-split.hr/.

    

   Stupanj usklađenosti

   Mrežno sjedište https://mhas-split.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

   Nepristupačan sadržaj

   Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

   • Većina slika, grafova i dijagrama ne sadrže <alt> atribute
   • Većina slika, grafova i dijagrama ne sadrže kratki tekstualni opis
   • Navigacija kroz glavni izbornik se vrši prelaskom preko poveznice
   • Poveznice u tekstu na stranici nisu podcrtane ili označene na drugi jasan način
   • Poveznice nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode
   • Video zapisi nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku
   • Dio datoteka (.pdf, .xls, .doc i slično) nisu dostupni u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana

    

   Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

    

   Priprema ove izjave o pristupačnosti

   Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

   Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika - Split.

   Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna 2020. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

    

   Povratne informacije i podaci za kontakt

   Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split.

   Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: muzej@mhas-split.hr

    

   Postupak praćenja provedbe propisa

   Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

   U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.